מעביר אות שלט אינפרא-אדום למאחורי ארונית

149

SKU INFRA-TV-RXTX Category
דילוג לתוכן